به دلیل تاثیرگذاری مهمی که گرافیت گرانول در آلیاژسازی و فرایند ذوب می گذارد یک کالای بسیار مهم و کاربردی در صنعت ریخته گری و ذوب فلزات می باشد گرافیت گرانول در هر دو نوع آن یعنی کم سولفور و همچنین پر سولفور( پترولیوم کک) جزو گروه گرافیت مصنوعی می باشد که از مشتقات نفتی بعمل می آید و یکی از محصولات فراوری نفت می باشد.
کاربرد این نوع گرافیت برای کربن دهی به فلزات آهنی می باشد که از این ترکیب آهن و گرافیت  چدن به دست می آید و زمانی که گوگرد از نسبت معینی بیشتر باشد چدن تبدیل به  خاکستری  می شود. عنصر مهم در گرافیت درصد سولفور موجود در آن می باشد که باید بسیار ناچیز(کمتر از %۰/۰۵) باشد همچنین قابل کنترل باشد تا موجب تغییرات ساختاری در آلیاژ نشود . یکی از ویژگی دیگر گرافیت  باعث ایجاد استحکام مطلوب و مقاومت به سایش بالا میشود.
Graphite low sulfur​
TYPE 3
TYPE 2
TYPE 1
98
90
95
0.05
0.05
0.05
0.50
4
8
0.50
0.50
1
1-5
1-5
1-5

​sulfur

​ASH

SIZE
Components

fixed carbon

V.M.
گرافیت کم سولفور