فرو فسفر

 فرو فسفر بیشتر در فولاد های ساختمانی که مقدار آن بسیار کم است  استفاده می شود آلیاژهای فسفر شکننده بوده ودر برابر ضربه حساس می باشند.همچنین فسفر استحکام ومقاومت خوردگی را در برابر واکنشهای شیمیایی افزایش می دهد.

یکی از مصارف مهم فروفسفر برای تولید بوشهای ظریف وتولید پودرجوشکاری میباشد بعلاوه واحدهای تولید کننده لوله چدنی نیز از این امیژان استفاده می نمایند اصولا فسفر مقاومت به فشارهای استاتیکی درمقاطع را می افزایش فسفر در فولاد ها عامل مخرب است به همبن دلیل میزان آن از۳% تا ۵%تجاوز نمی کند.

کلا فرو فسفر به عنوان اکسیژن زدا در صنایع متالورژی فولادهای خاص استفاده می شود. آهن محتوی درصد زیادی فسفر است که برای افزایش فسفر به فولادها به ‌کار می‌رود. جهت افزودن فسفر به فولادها و چدن از آمیژان آن به نام فرو فسفر که محتوی حدود22 الی 25 درصد فسفر می باشد استفاده می‌شود. فروفسفرازطریق ذوب سنگ فسفات به همراه عوامل احیاء کننده ازجمله کک و سیلیس دریک کوره قوس الکتریک دردمای 1400 درجه سانتی گراد تولید می‌گردد که محصول کوره، مذاب فروفسفر به همراه سرباره می‌باشد. هرچند فسفر عنصری مضر در فولادها شناخته می‌شود اما افزودن آن باعث کوچک شدن ابعاد دانه ها، ازدیاد حد تسلیم و بیشتر شدن استحکام کششی نهائی با بالا رفتن میزان سختی درون دانه ای وتغییرات محدود در میزان ازدیاد طول نسبی می‌شود.

از مهمترین مصارف فرو فسفر مصارف نظامی می‌باشد که برای تولید دود بکارگرفته می‌شود همچنین درصنایع ریخته گری جهت تولید بوشهای ظریف، لوله های چدنی، کفشک ترمز، پودرهای جوشکاری و… نیز بکارگرفته می‌شود همچنین به نوع خاصی ازفولادها به منظورخوش تراشی، فسفر اضافه می‌شود. فروفسفر نیز مانند بسیاری از فروآلیاژهای دیگر در آخرین مرحله از آلیاژ سازی به کوره ذوب اضافه میشود و به راحتی جذب مذاب میگردد. همانطور که ذکر شد هرچند عنصر فسفر در فولاد ها و چدن ها عنصری مضر می باشد ولی در عین حال فرو فسفر یکی از فرو آلیاژهای استراتژیک در تولید فولادها و چدنهای با مصارف خاص می باشد.
مقادیر کمی فرو فسفر در فولادهای پیچ زیمنس ـ مارتین به‌منظور خوش تراشی آنها افزوده می‌شود و فسفر در فولادهای حلبی برای جلوگیری از چسبیدن صفحه‌ها هنگام تابکاری نیز به‌کار برده می‌شود. احتراق فسفر حدود ۱۸% و با آهن به‌طور شیمیائی ترکیب شده است. درجهٔ دیگرش که در کورهٔ الکتریکی ساخته می‌شود و محتوی ۲۳% تا ۲۵% فسفر است. برای افزایش فسفر به مفرغ‌ها به کار می‌رود