سیلیکومنگنز یک آلیاژ به همراه مقدار میانگین 10-20 درصد وزنی سیلیکون و 50 تا 70 درصد وزنی منگنز می باشد . این آلیاژ از ذوب اکسید سیلیسیوم  ( Si O2) ، اکسید منگنز (Mn O2) ، اکسید آهن  (Fe2 O3) به همراه کربن بدست می آید. سیلیکو منگنز در مذاب  فولاد جهت  جلوگیری از اکسید اسیون و آلیاژ سازی با درصد های مختلف سیلیکون  و منگنز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل وجود مقادیر قابل توجه از سیلیکون  و منگنز در این آلیاژ می توان به جای استفاده از 2 محصول فروسیلیکون و فرومنگنز ، تنها از سیلیکون منگنز استفاده نمود

​Mn               Si                P              S            C           SIZE  

​M60-65          14-16           0.2            0.2        1.5-2.5      10-80

فرو سیلیکو منگنز

فرو سیلیس

فروسیلیسیوم یکی ازانواع فروآلیاژ ها ، حاوی 60-80 درصد وزنی سیلیکون می باشد. این آلیاژ حاصل احیای سیلیکون از سنگ سیلیس و یا ماسه سیلیسی در بستری ازمذاب فولاد می باشد فروسیلیکون با مقدار سیلیسیوم بالای 50% درکوره های قوس الکتریک ودر مقادیرکمتراز 20% درکوره های بلندتولید می گردد.درصد سیلیکون درفروسیلیکون به طورمعمول75درصدی میباشد و این گریدها معمولا"دارای2درصد ناخالصی آلومینیوم وکلسیم می باشد. فروسیلیکون به عنوان منبع سیلیکون درمذاب و برای احیای فلزات ازاکسیدهای آن ها وهمچنین برای جلوگیری از اکسیداسیون فولاد و آلیاژهای فولادی به کار میرود .فروسیلیکون همچنین جهت جلوگیری ازخوردگی وافزایش مقاومت دردمای بالا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین استفاده از فروسیلیکون در چدن ها باعث بالا رفتن سرعت کاربید سازی می گردد. لازم به ذکر است درحال حاضر این محصول وهمچنین جوانه زای زیرسینوک (پایه زیرکونیوم) در واحد تولید فروآلیاژ گروه صنعتی ذوب ایران تهیه و تولید میگردد.

Si                 Al                P              S            C           SIZE  

​M72-75            1.5             0.05          0.05         0.02           0-3 
3-10
10-60

Ferro silica

Ferro-silicon manganese
سیلیکومنگنز یک آلیاژ به همراه مقدار میانگین 10-20 درصد وزنی سیلیکون و 50 تا 70 درصد وزنی منگنز می باشد . این آلیاژ از ذوب اکسید سیلیسیوم  ( Si O2) ، اکسید منگنز (Mn O2) ، اکسید آهن  (Fe2 O3) به همراه کربن بدست می آید. سیلیکو منگنز در مذاب  فولاد جهت  جلوگیری از اکسید اسیون و آلیاژ سازی با درصد های مختلف سیلیکون  و منگنز مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین به دلیل وجود مقادیر قابل توجه از سیلیکون  و منگنز در این آلیاژ می توان به جای استفاده از 2 محصول فروسیلیکون و فرومنگنز ، تنها از سیلیکون منگنز استفاده نمود

​Si               Mg                P              S            C           SIZE  

​M43-48          5-7               0.5            2.0        2.2      1-5/6-15
  15-35

فرو سیلیکو منیزیم

Magnesium   ferrous silicon