پوشان های پایه آبی و الکلی
پوشان های پایه الکلی برای فولادهای کم کربن و آلیاژی
پوشان های پایه الکلی برای ریخته گری فولاد منگنزی
پوشان های پایه الکلی جهت ریخته گری چدن ها
پوشان پایه الکلی جهت ریخته گری فولادهای نسوز
پوشان برای ریخته گری بیلت و تختال
پوشان های پایه آبی برای ریخته گری چدن ها
پوشان های پایه آبی برای ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن به روش های low-pressure و ریژه
پوشان قالب و روانساز ضدجوش/ضدلحیم برای فرآیند دایکست آلومینیوم
پوشان برای ریژه ریزی برنج
پوشان برای فورج گرم
پوشان فول مولد برای چدن
پوشان پایه آبی برای ریخته گری گریز از مرکز چدن
پوشان پایه آبی برای ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن
پوشان جهت سیستم غلطکهای نورد آلومینیوم