سیل مکانیکی DE 20 - DE 22 - DE 25
محدودیت های کاری
قطر12 - 60 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی10 - 15 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 180 درجه سانتی گراد
حرکت محوری± 1.0 میلی متر