فیلترهای سرامیکی در سه نوع زیر تولید میشود
SICTEC ، فیلتر سرامیکی سیلیکون کاربایدی : مناسب برای تصفیه مذاب چدن ،برنچ و برنز و. …. برنگ مشکی
ZRTEC ، فیلتر سرامیکی زیرکونیومی : مناسب برای تصفیه مذاب فولاد و برنگ زرد متمایل به سفید
ALTEC ،فیلتر سرامیکی آلومینایی:در دو نوع می باشد نوع اول مناسب تصفیه مذاب الومینیوم و نوع دوم برای بارهای حساس منیزیومی است .
فیلتر سرامیکی در اشکال و اندازه های مختلف مانند دایره ،مربع ومستطیل و..عرضه میگردد.
یکی از فاکتورهای نامگذاری فیلتر عدد تخلل است که عبارتست از عبارتست از تعداد سوراخ در اینچ طولی یک فیلتر این عدد از ۱۰الی ۶۰ میباشد لیکن متداولترین نوع تخلل از۱۰ تا ۳۰ میباشد .
برای شناسایی لازمست ابعاد مقاطع برحسب میلی متر را به همراه عدد تخلل مشخص نمود مثال : 
مربع و مستطیل با طول X عرض X ارتفاع و مثلا  ۱۰ PPI ، دایره با  قطر و مثلا ۲۰ PPI
اینشرکت علاوه بر موجودی قراوان در انبار در صورت سفارش بالا با رعایت فاصله زمانی قادر به ثبت سفارش اشکال ،ابعاد و جنس های متنوع  این فیلترها به مشتریان محترم میباشد .
مهمترین مزیت فیلتر سرامیکی دوام عالی ، برگشتی کمتر قطعه درتولید دلیل تحمل شرایط حرارتی ، مکانیکی یا ترمال شوک در طول زمان کاربری میباشد که دلیل این امر بکارگیری بهترین مواد اولیه با فرمولاسیون اختصاصی و بالاترین میزان نظارت و کنترل در فرایند تولید فیلتر میباشد .
..........................................................................................................................................
فیلتر سرامیکی از جنس سیلیکون کارباید با استحکام مکانیکی بالا و مقاومت به شوکهای حرارتی عالی و قابلیت استفاده تا دمای بالای ۱۴۵۰درجه ساتیگراد به رنگ خاکستری و برای تصفیه چدن ،برنچ برنز و قابلیت حذف و تصفیه حد اکثر ناخالصی دراین مواد فلزی را دارد . برخی ازمزایای  استفاده از فیلترها که درنهایت موچب کاهش ضایعات وافزایش کیفیت محصول نهایی میگردد عبارتند از:
کارایی بیشتر به خصوص نسبت به انواع اکسترودی
کنترل چریان مذاب و چلوگیری از کنده شدن قالبهای ماسه ای
افزایش کیفیت نهایی مخصوص سطح
پر شدن یکنواخت قالب
...................................................................................................................................................................................................
فیلترها برنگ نخودی و یا زرد مایل به سفید و تحمل حرارت تا ۱۷۰۰درجه سانتیگراد را دارا میباشد . تصفیه  فولاد از اخال ،کنترل یکنواخت ذوب رسانی سبب کاهش عیوب گردیده بخصوص درفولاد هایی که با نیکل و کبالت وفلزات گرانیها شارژمیگردند بکارگیری این محصول تاثیر بسزایی در کاهش خوردگی ،عیوب و … میگذارد .
این فیلتر تمایل  فولاد سازان را برای تصفیه انواع الیاژ های فولاد از جمله ، فولادهای ضد زنگ بخصوص  پایه کبالت و نیکل که اولا بدلیل گرانی فلزات پایه امکان خطا درتولید خسارت زیادی ببار میاورد و ثانیا حساسیتی که کاهش کیفیت و تاثیر آخال در تولید فولاد ایجاد میکند  روز به روز افزایش داده  است .
...................................................................................................................................................................................................
فیلترها ی سرامیکی با پایه الومینا تولید و برنگ سفید و با تحمل حرارت حد اکثر ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰درجه سانتیگراد میباشند 
استفاده از این فیلترها امروزه بسیار ضروری بحساب آمده و علت ان  نخست حساس بودن الومینیوم و در وحله بعدی الیاژهای ان  وتاثیری که حضور منیزیوم وپیرو  ان اکسیدها یی است  که با ورودشان به قالب کیفیت  قطعه را کاهش  میدهد  . امروزه  ریخته گران قطعات دقیق الومینیومی کاری  بدون فیلتر انچام نمیدهند ، فیلتر سرامیکی الومینایی در دو دسته عرضه میگردد که عبارتند از
ALTEC1 مناسب برای تولید قطعات حساس معمولی

فیلتر سرامیکی ریخته گری

size mm
40*40*15
50*50*22
40*40*22
50*75*22
60*60*22
75*75*22
100*100*22
@40*20
@50*20
@60*20
10 PPi
4
6
9
9
14
4
4
5
7
20 PPi
ظرفیت
53
53
58
116
113
162
315
49
61
87
2
2
3
5
5
7
12
2
2
3
ظرفیت
جریان سرعت
جریان سرعت
بافت خاکستری
بافت خاکستری
  68

68

110

152148

212

420

64

82

112  4


چگالی حجمی
مقاومت
دمای استفاده
منافذ
رنگ
مقدار
sic
Gri
8-40
1530 c
1
0.55-0.1