فرو تیتانیوم

فرو تیتانیوم، آلیاژی از آهن و تیتانیوم با محتوای متوسط تیتانیوم از 30 تا 70% وزنی است که از قراضه تیتانیوم و آهن کم کربن تهیه می شود. دمای ذوب آلیاژC º1200 است در حالی که در دمای Cº650 واکنش یوتکتیک اتفاق می افتد و تیتانیوم و آهن ذوب می شوند، لذا این یوتکتیک باعث انحلال سریع می شود. تیتانیوم میل ترکیبی بالایی با اکسیژن، کربن و سولفور و نیتروژن محلول در مذاب دارد و ترکیبات نامحلولی را با این عناصر تشکیل می دهد، که این ترکیبات وارد سرباره می شوند. همچنین در حین فرآیند اکسیژن زدایی، گاز نیتروژن هم وارد مذاب می شود که تیتانیوم موجود در فرو تیتانیوم با این نیتروژن ترکیباتی محلول، نظیر TiN تولید می کند که نیتروژن محلول توسط آن زدوده می شود. بنابراین بعلت خاصیت واکنش پذیری این محصول با عناصر فوق، اثرات مضر این عناصر را با حذف یا ثابت نگه داشتن مقدار آنها در مذاب از بین می برد. چگالی پایین، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی بالا از ویژگی های این محصول است.
کاربرد: با توجه به کاربرد وسیع فرو تیتانیوم در صنعت فولاد کاربرد آن را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
به عنوان عامل تصفیه کننده در تولید آهن و انواع فولاد
کنترل اندازه دانه در فولاد سازی: فرو تیتانیوم باعث ایجاد ساختار ریز دانه در زمینه فولادی می گردد که این خاصیت سبب بهبود داکتلیته فولاد می گردد.
کنترل میزان نیتروژن و کربن در فولاد سازی
جهت گرافیت زایی در چدن خاکستری