گروه های سیل های میکسر DE 435 - DE 440 - DE 445 - DE 450
DE 435 بدون یاتاقان - نوع یک طرفه
محدودیت های کاری
قطر40 - 220 میلی متر
فشار6 - 16 بار
سرعت محیطی 2 - 5 متر بر ثانیه
درجه حرارت-40 تا 220 درجه سانتیگراد
DE 440 بدون تحمل - نوع دو طرفه
بلبرینگ DE 445 - نوع یک طرفه
بلبرینگ DE 450 - نوع دو طرفه