سیل مکانیکی DE 850
محدودیت های کاری
قطر16 - 100 میلی متر
فشار0 - 25 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 220 درجه سانتیگراد