سیل مکانیکی DE 620 - DE 630
محدودیت های کاری
قطر10 - 100 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 180 درجه سانتی گراد