سیل مکانیکی DE 580
محدودیت های کاری
قطر16 - 100 میلی متر
فشار0 - 15 بار
سرعت محیطی12 متر بر ثانیه
درجه حرارت-40 تا 150 درجه سانتی گراد