سیل مکانیکی DE 502
محدودیت های کاری
قطر10 - 100 میلی متر
فشار0.5 - 12 بار
سرعت محیطی10 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 120 درجه سانتی گراد