سیل مکانیکی مدل  DE 50 - DE 52
محدودیت های کاری
قطر12 - 60 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی10 - 15 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 180 درجه سانتی گراد
حرکت محوری± 1.0 میلی متر
سیل مکانیکی DE 50
سیل مکانیکی V 52 حلقه چرخشی PTFE V