سیل مکانیکی DE 300 - DE 320 - DE 330 - DE 350
مهر و موم مکانیکی DE 300
محدودیت های کاری
قطر6 - 80 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی10 - 15 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 180 درجه سانتی گراد
حرکت محوری1.0 پوند