سیل مکانیکی DE 250
محدودیت های کاری
قطر6 - 70 میلی متر
فشار0 - 6 بار
سرعت محیطی12 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 200 درجه سانتی گراد