سیل مکانیکی DE 240
محدودیت های کاری
قطر16 - 75 میلی متر
فشار0 - 12 بار
سرعت محیطی15 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 200 درجه سانتی گراد