سیل مکانیکی DE 130
محدودیت های کاری
قطر10 - 40 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 200 درجه سانتی گراد