اولین محصول


شرکت صنعت نوین ارس با ذغال های صنعتی الکتریکی و مکانیکی اولین محصول خود را به بازار عرضه کرد .
خرداد 1396
محصولات شرکت رو به رشد

در مراحل اول شروع به فعالیت ، سبد محصولات در ذغال های صنعتی
الکتریکی و مکانیکی مختصر بود اما با گذشت زمان سبد محصولات ، با مواد کربن
گرافیتی ، فروآلیاژ ها ، آببندهای مکانیکی تخصصی ، مشتقات نفتی افزایش یافت
واردات گرافیت های خاص

پس از پر کردن سبد محصولات ،محصولات خاص از جمله پوشانهای آبی و فیلتر های سرامیکی به سبد محصولات اضافه گردید .
.
واردات و تامین نیاز های خاص


با شناسایی نیازهای مشتریان ، شرکت توانست جای خالی نیاز های اصلی صنعت را پر کند و اقدام به واردات انواع مواد اولیه کند


مهر 1397
اردیبهشت 1398
آبانماه 1398