گروه های آببند نوع 400 کارتریج DE 400 - DE 410
گروه سیل مکانیکی نوع کارتریج یک طرفه DE 400

محدودیت های کاری
قطر25 - 100 میلی متر
فشار12 - 25 بار
سرعت محیطی10 - 16 متر در ثانیه
درجه حرارت-40 تا 220 درجه سانتیگراد
حرکت محوریd ≤ 70: ± 1.0 میلی متر
d ≥ 75: ± 1.5 میلی متر