​نیاز به استعلام دارید؟

041-35572182

​​​تامین کننده تجهیزات و مواد اولیه 

​​​​​​​​​​​صنایع نغت ، گاز ، پتروشیمی ، فولاد

آببندهای مکانیکی

طراحی و ساخت انواع آببند مکانیکی، سیل مکانیکال پیچیده و فوق پیچیده تخصصی
خدمات طراحی و ساخت سیل مکانیکی
این شرکت در قسمت آببندهای مکانیکی خدمات زیررا ارائه مینماید
 طراحی و ساخت انواع مکانیکال سیل
 مشخصات سیل های مکانیکی که توسط این شرکت تولید میشود .
 ماکزیمم و مینیمم سایز قطر شفتmm – 520mm
 ماکزیمم و مینیمم فشار کاری : bar – 100bar
 ماکزیمم و مینیمم دمای کاری c +600c
ماکزیمم دور موتور (RPM) : UP TO 2700
 تعمیر و نگهداری انواع سیل های مکانیکی
 مهندسی معکوس قطعات صنعتی و تهیه دفترچه فنی

مشاوره در طراحی و ساخت مکانیکال سیل و قطعات ابداعی فوق پیچیده 

Design and manufacture of specialized mechanical seals, sophisticated and specialized mechanical seals
Services Designing and manufacturing of mechanical floods
The company offers the following services in mechanical seals
Design and manufacture of mechanical flood types
Specifications of mechanical floods produced by the company.
Max and Minimum Shaft Diameter - 520mm
Maximum and minimum working pressure: bar - 100bar
Maximum and minimum working temperature c + 600c
Max Engine Rpm (RPM): UP TO 2700
Maintenance of all kinds of mechanical floods
Reverse engineering of industrial parts and preparation of technical manual Consulting in mechanical design and manufacturing of sophisticated flood and mechanical components